background image
Rezidence Eliska je unikátním projek-
tem, jehoz autoi ví, ze bude vzorem
mezigeneracního kultivovaného byd-
lení. Jako startovací byty pro mladou
generaci nepochybn poslouzí cenov
velmi dostupné byty 1 + kk v cenách od
1 050 000 Kc, nárocnjsím singles a pá-
rm pak dvoupokojové byty v cenách
od 1 930 000 Kc a rodinám úcelné a pi-
tom penzenku setící típokojové byty.
Senioi krom dobré ceny nepochybn
ocení bezpecnost bydlení, zajistnou
mimo jiné nonstop recepcí a jejím pí-
mým propojením s byty.
Budoucí obyvatelé jist uvítají pano-
ramatický výhled na krásnou maticku
Prahu z vtsiny byt, velmi prostornou
vstupní halu, jiz zmínnou nonstop re-
cepci, kavárnu v pízemí a dobe fungu-
jící fi tness centrum v 1. pate, to vse do-
plnné nejnovjsí cyklostezkou pímo
pod okny objektu.
Lokalita
Rezidence Eliska, která se svojí výskou
25 pater stane elegantní dominantou
celé oblasti, je situována na nározí ulic
Freyova a Oceláská v srdci Vysocan.
V sousedství domu najdete na dosah
vse, co je potebné k zivotu, a uz jde
o mateské, základní a stední skoly,
zdravotnictví, tradicní obchdky, ale
i velká nákupní centra Fénix a Ga-
lerie Harfa. Siroké moznosti kultur-
ního a sportovního vyzití nabízí známá
O2 Arena.
Výtecná je i dopravní dostupnost. Pi-
blizn 5 minut chze stací, abyste
se dostali ke dvma stanicím metra
trasy B Vysocanská a Ceskomoravská.
Snadno dosazitelné jsou zastávky tram-
vají, autobus, Prazský okruh a nako-
nec i zeleznicní stanice Praha-Libe
(5 minut chze).
K relaxaci vybízí blízká zele biokori-
doru kolem ícky Rokytky, podél níz se
vine nová cyklostezka, pokracující az pod
okna ,,Elisky" a dále do Hloubtína.
Koncepce projektu
Rezidence Eliska je koncipována jako
výskový objekt, který díky svým dvaceti
pti patrm poskytne svým obyvate-
lm neopakovatelný výhled na Prahu.
V pízemí domu je, jak jiz bylo e-
ceno, prostorná vstupní hala s recepcí
a kavárnou. Kavárna nabízí krom ob-
cerstvení i moznost osobních a pracov-
ních schzek v kultivovaném prostedí.
V prvním pate najdete výtecné fi tness
centrum, prostory pro servisní sluzby
a administrativu objektu. Ve tech pod-
zemních podlazích jsou umístna ga-
rázová stání. Venkovní parkovací místa
jsou navrzena v okolí domu na vlast-
ních pozemcích. Ve vsech ostatních
patrech budovy je situováno celkem
339 pevázn malometrázních byt
a 43 ateliér.
REZIDENCE ELISKA
Praha 9-Vysocany,
nározí ulic Freyova a Oceláská
66 | Praha 9 | Projekty
DEVELOPER: Rezidence Eliska a. s., Praha 1, Národní 39
VÝHRADNÍ PRODEJCE: GAUDÍ s.r.o., Národní 39, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 224 229 944,+420 777 731 703, fax: +420 224 229 942
e-mail: info@gaudi.cz, www.gaudi.cz, www.rezidenceeliska.cz
Výskový objekt o 25 podlazích umozuje výhled na celou Prahu