background image
116 | Stavba
CIKO prostupy
Cestné uznání
CIKO s.r.o.
Parotsné prostupy CIKO esí bezpecný prchod
komínu stavební konstrukcí vcetn moznosti
napojení parozábrany; jde o ucelený program pro
bezproblémové zakomponování zdných i nerezových
komínových tles do stavby. Inovacní pínos spocívá
pedevsím v bezpecnosti a parotsnosti vzniklého
stavebního detailu. CIKO prostup urcený pro vsechny
typy stropních i stesních konstrukcí zajisuje spolehlivé
oddlení komínu od holavých materiál. Prostupy
holavou konstrukcí jsou dodávány v provedení pro
cihelné komínové systémy a v provedení pro tívrstvé
nerezové systémy.
Stesní a fasádní
panel PREFA FX.12
Zlatá taska 2012
Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.
Unikátní hliníkové stesní a fasádní panely Prefa
FX.12 s nepravidelnými povrchovými zlomy,
které dokázou vytvoit futuristický design
moderní stechy nebo fasády; z nejrznjsích
úhl nabízejí vzdy jiný pohledový dezén tvoený
hrou svtla a stín. Kazdý vyrobený panel FX.12
je originál. Lehké povrchové zlomy se neopakují
ani na jednotlivých panelech, ani na vytvoených
velkých plochách. Krom jedinecného optického
vzhledu nabízejí panely adu praktických
výhod v oblasti zpracování, které vyhovují
vsem pozadavkm moderního i tradicního
klempíského emesla.
Omítka a lepicí tmely
Stíbrná cena a bronzová cena
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER
Vnjsí tenkovrstvá omítka weber.pas topdry, která je díky speciální
Weber ,,topdry" technologii zalozené na nejnovjsích technických
poznatcích a zkusenostech z praxe velmi odolná vci asám,
plísním a jiným mikroorganismm, pestoze neobsahuje biocidy
pro ochranu fi lmu. Jednoduse zpracovatelná probarvená
pastovitá omítka obsahující organické pojivo je urcena
k pímému pouzití se systémovou penetrací weber.pas podklad
UNI a vytváení strukturovaného povrchu nových tradicních
i zateplených fasád a k jejich renovaci a modernizaci. Bronzovou
cenu obdrzela ucelená ada nízkoprasných lepicích tmel na
obklady a dlazby od základních parametr az po tmely s vysokou
pidanou hodnotou pro profesionální obkládání . Jejich nízkoprasná
úprava a výborná zpracovatelnost pedstavuje výrazné zkvalitnní
práce na obkladech a dlazbách.
p
k
U
i z
ce
ob
pi
úpr
prá