background image
146 | Interiér
Genoportrét ­ zrcadlení osobnosti
Genoportrét je inspirován DNA zobrazenou pro grafi cké zpracování ve formátu unikátního dvojrozmrného cárového kódu, který je
penesen do podoby obrazu na kvalitním plátn se speciální povrchovou úpravou. Nemusí jít jen o vlastní, ale i o rzné kombinace
a barevnost kódu je volitelná podle vlastního vkusu. Genoportrét jedné DNA je mozné vyhotovit v barevných kombinacích, nap.
modrá, zelená nebo cervená na cerném, bílém nebo barevném gradientovém pozadí. Je to tip na originální designový dárek (www.
genomac.cz), obdarovaný si mze být jist, ze se nesetká se stejným provedením, i velikost obrazu (min. formát 300 x 200 mm, max.
1000 x 800 mm) je mozné pizpsobit místu, kde má být v interiéru umístn.
Nátr s ekoznackou
Interiérový nátr Johnstone's Covaplus Vinyl
Matt získal ,,ekoznacku" Ecolabel, udlovanou
výrobkm s minimálním negativním vlivem na
zivotní prostedí, které splují písné ekologické
normy EU. Matný vinylový malíský nátr
Covaplus Vinyl Matt Emulsion Johnstone`s
(Johnstone's) urcený pro dekoraci stn a strop
v interiéru je soucástí nové ady s oznacením
,,Ecological Solutions from PPGTM" (Ekologická
esení od PPGTM). Produktová ada zahrnuje
výrobky, jejichz produkce, nákup, pouzívání
i likvidace respektují pozadavky na snízení
negativních vliv na zivotní prostedí
(www.jahnstones.cz). Nátr Covaplus Vinyl
Matt Emulsion je omyvatelný, vysoce kryvý
a dlouhodob stálobarevný, odolný proti blednutí
a zloutnutí; povrchy opatené nátrem zstávají
sametov matné.
Okna bez pant
Elegantní zaoblení rámu oken na interiérové stran profi lu se v oblasti
okenních esení objevuje az v poslední dob ­ jde o produktovou
adu oken Platinium spolecnosti Oknoplast. Vedle zaobleného rámu
se plastová okna této ady odlisují od nabídky jiných výrobc také
efektním, originálním designem ­ neviditelnými okenními panty Invisso.
esení oken a dveí Oknoplast (www.oknoplast.cz) se vyznacuje
inovativním pístupem a dokonalým propracováním detail. Díky
koextruzní vrstv barveného PVC pod svrchní vrstvou vrn imitující
devo, je povrch rámu odolný proti poskození nevhodným zacházením.
Stabilitu celé konstrukce okna zajisují ocelové výztuhy, které jsou
klícovým prvkem pro zivotnost celého produktu. Dlouhou zivotností
a nadcasovým vzhledem se také vyznacují hliníkové kliky, které tvoí
standardní vybavení kazdého okna.