background image
The High Line New York, Ateliér James Corner
Solarhaus, Rakousko
102 | Stavba
Víkendové a letní bydlení
Výstava Wooden Boxes (poadatel: ateliér Prodesi|Domesi)
pedstavila moderní architekturu devostaveb z Finska
a Rakouska. Ac se ob skupiny architekt potkávají ve stejné
disciplín, výsledky jsou velmi odlisné: zatímco fi nstí tvrci se
­ i v duchu dobré skandinávské tradice ­ drzeli jednoduchosti
a dokonalého splynutí letních domk s pírodou, casto
bez nároku na elektrickou energii nebo teplou vodu,
v Rakousku vznikají moderní víkendové devostavby nabízející
technologický komfort a pohodlí. Celkem bylo prezentováno
deset prací, které dokládají síi rzných pístup k tematice,
z nichz nkteré byly vyznamenány architektonickými cenami.
Výstava GREEN ARCHITECTURE II, která probhla
v Galerii NTK v Praze v únoru letosního roku, nabídla ti
výstavní projekty, kazdý z nich s prezentací jiného pístupu
k setrné architektue. K vidní byly skvostné realizace, casto
velmi progresivní po technologické i designové stránce.
Úvodní akce tohoto celorocního projektu skvle navázala
na úspsnou premiéru, která se uskutecnila v roce 2008
ve Fragnerov galerii v Praze.
(kes)
Foto: SMART Communication, Prodesi/Domesi