background image
RELAXACNÍ LEHÁTKO
Toto závsné lehátko, ve kterém se mírn pohupujete a natácíte ve smru slunce,
poskytuje nezvyklý relaxacní zázitek. Slovy naseho zákazníka: ,,Na plázích ho
budete pi dovolené mozná nevsímav celé dny míjet. Pokud si do nj vsak jednou
lehnete, uz se nebudete chtít zvednout".
PELETOVACKA
State se nezávislými a topte svými pebytky! Peletovacka 3 v 1
­ stpkovac, drtic, lis. Peletuje kusové devo, vtve, hobliny, piliny,
podestýlku, slámu, seno, agrární pebytky, papír a dalsí. Pijete
nás navstívit a pivezte si na zkousku svj materiál k peletování.
Nabídneme i hoák nebo kotel.
Firma Aquametal navazuje na tradici
kvalitní ceské kovovýroby.
Aqua Metal Bohemia, s. r. o. isuty 43 440 01 Louny
Provozovna
nám. Prokopa Velikého, Úzká 307
438 01 Zatec Telefon: 415 711 499 E-mail: aquametal@aquametal.cz
www.aquametal.cz
ete a
zák
kud
A
mi a
Pelet
agrár
zkousk
O
ve kterém s
ázit
av
chtít zvednout".
ÁTK
ko, v
ý re
é m
det
C
o, v
ý r
de
RELAXACNÍ LEHÁ
Toto závsné lehátk
poskytuje nezvyklý
budete pi dovolené
lehnete, uz se nebud
ACNÍ LEH
Tot
klý
lené
nebud