background image
108 | Stavba
pedepsanou vrstvu. K podstatným parametrm patí také
jeho stálobarevnost a pilnavost, aby ho dest nesplavovaly.
Lépe nez drcená bidlice, která by mohla zpsobit porusení
nosné vlozky, se k výrob posypového granulátu osvdcil
drcený kemicitý kámen s keramickým obalem.
Univerzálnost a varibilita
Své píznivce získávají kanadské sindele rovnz zásluhou
toho, ze s pomocí jediného prvku je mozné realizovat celou
stechu vcetn veskerých architektonických detail jako jsou
okna, vikýe nebo vzicky. Vzhledem k tomu, ze pokládka
je jednoduchá a rychlá, mze být nová stecha hotová bhem
nkolika dní. Sindele mají rzné tvary - obdélníku, bobrovky
i trojúhelníku, umjí vsak výborn imitovat také vzhled
kanadského cedru. To vsechno nahrává jejich aplikaci na
rznorodé objekty, rodinnými domy pocínaje pes luxusní
rezidence az k budovám rustikálního stylu. Spicku v nabídce
bitumenových sindel pedstavují dvouvrstvé produkty, jez
nejen kvalitou, vzhledem a barevnou skálou, ale také díky
své struktue jsou vhodné pro rekonstrukce starsích stech.