background image
koncení se pedpokládá v letech 2014
­ 2016.
Typy byt a dom
První etapa zahrnuje celkem 44 byt
v dispozicích 1 + kk az 4 + kk o velikosti
33,05 m
2
az 108,2 m
2
.
V této etap se stavjí tyto rodinné
domy:
adový dm A ­ 5 + kk, 2NP, plocha
122 m
2
, zahrada 192 ­ 350 m
2
Dvojdm B, C ­ 5 + kk, 2NP, plocha
188 m
2
+ terasa 16 m
2
, zahrada 431
­ 530 m
2
Dm D ­ 6 + kk, 2NP, plocha 220 m
2
,
zahrada 663 ­ 1 014 m
2
Standardní vybavení
Konstrukce: nosné zdivo a pícky
zdné z cihelných blok, schodist ze-
lezobetonové, stecha - monolitická
deska s tepelnou izolací a hydroizolací.
Podlahy: v obytných místnostech
a satn plovoucí podlaha EGGER E-mo-
tion ve 4 dekorech (buk cervený, dub
Colmar, oech Colorado a Doussie
Aruba) anebo koberec Entice II (výbr ze
6 barevných odstín), keramická dlazba
La Futura na chodb, v komoe a v ku-
chyském kout, v koupeln a na WC,
obklady a vybavení koupelen a WC:
keramické obklady La Futura, v kou-
peln do výse zárubn, na WC do výse
120 cm, umyvadlo a umývátko Eurovit,
keramická, bílá, chromové pákové ba-
terie Orion, akrylátová vana RIHO Kla-
sik, bílá 170 x 70 cm, rohový sprchový
kout Viktoria 80 x 80 s lestným rámem
a vanickou, závsné WC Eurovit,
okna a balkonové dvee: plastové, víceko-
morové s termoizolacním zasklením, ku-
chyn: není v cen dodávky, jinak veskeré
pípojky pro kuchyskou linku,
zárubn a dvee: vstupní dvee protipo-
zární, plné, povrch fólie ­ buk, bezpec-
nostní tída 2, lakované kovové zárubn,
vnitní dvee PORTA DECOR plné ­ po-
vrch fólie (buk), oblozkové zárubn,
slaboproudé rozvody: zásuvka kabe-
lové TV a telefonní linky v obývacím
pokoji, u byt 4 + kk a vtsích navíc zá-
suvka kabelové TV v loznici rodic, do-
mácí telefon a elektrický vrátný,
topení: ústední vytápní s horkovodní
pedávací stanicí v kazdém dom, sa-
mostatn regulovatelné bytové teplo-
vodní rozvody, otopná desková tlesa
s termostatickou hlavicí, v koupeln
otopný zebík v bílé barv,
plus: venkovní osvtlení teras navazu-
jících na pedzahrádky, vodovodní pí-
pojka pro zalévání travnatých ploch.
Ceny byt a dom
Ceny byt v bytových domech se pohy-
bují v závislosti na velikosti a poloze od
1 817 167 Kc (1 + kk) do 5 947 868 Kc
(4 + kk). Garázové stání a sklepní kóje
jsou zahrnuty v cen bytu.
adové domy typu A (5 + kk) se na-
bízejí od 6 329 050 do 7 121 100 Kc,
dvojdm typu B a C (5 + kk) v rozmezí
od 9 059 400 do 9 474 400 Kc, dm
typu D (6 + kk) od 11 301 000
do 13 056 000 Kc.
Platební podmínky
Financování nákupu vybrané nemovi-
tosti se zajisuje výhradn ve spolupráci
se spolecností OCCAM CONSULT,
která patí k tm z nejzkusenjsích
v tomto oboru. Její specialisté klien-
tm navrhnou optimální fi nancování
nákupu bydlení a nejnizsí poplatky za
úvr, odhady, cerpání úvru atd. Na-
bízí pevné úrokové sazby od 3,7 % p.
a., nulové poplatky za vyízení úvru,
odhad a cerpání úvru i významné
slevy za pojistku domu, bytu ci domác-
nosti. Splátky úvru jsou rozpocítány
na dobu 25 let. Pokud si klient bude
pát jiného fi nancního partnera, pak
spolecnost OCCAM CONSULT bude za
poplatek jednotlivé kroky koordinovat
v rámci projektu.
www.novebydleni.cz | 43
Ceny byt vc. DPH:
od 37 000 Kc
Ceny dom vc. DPH:
od 6 329 050 Kc
Termín dokoncení výstavby:
cerven 2012