background image
110 | Stavba
Samolepicí výrobky pak najdou uplatnní v oblastech se silnými
vtry a na stechách s nízkým (15°-25°), nebo naopak velmi
kolmým sklonem (85°-90°). Sindele patí k bezúdrzbovým
krytinám, jez nevyzadují zádnou speciální péci. Je-li to nutné, lze
sindelovou stechu realizovat i jako pochozí.
Bez odvtrání to nejde
Mezi izolací a pibitým stesním záklopem, od okap
k hebenm, musí být prostor pro proudní vzduchu, jinak
dochází pod stechou pokrytou bitumenovým sindelem
k náhlým zmnám teplot a negativnímu vlivu na zivotnost
stesní konstrukce i vznik vlhkosti v pdních prostorách.
Odvtrání stechy zárove funguje jako prevence proti
ledovým bariérám, jez se vytváejí v dsledku neustálého
rozmrzání a mrznutí snhu. V závislosti na zvoleném typu
sindele, kvalit pokládky, konstrukci krovu a odvtrání stechy
se zivotnost krytiny pohybuje mezi 25 az 60 lety.
Text: Alena Müllerová
Foto: IKO, Owens Corning, Kantech