background image
196 | Zahrada
s pomocí ctvereckovaného papíru ­ pustit se do koncepce
pozemku a jeho rozdlení na zóny: odpocinkovou, okrasnou,
aktivní a uzitkovou. Do detailního plánku patí i typ výsadby
vcetn jednotlivých strom, ke, kvtin ci uzitkových rostlin.
Terén rozhoduje
Nejjednodussí je respektovat reálnou podobu pozemku a své
pedstavy o zahrad tmto danostem pizpsobit. Sanci mají
samozejm i ti, kdo touzí terén více ci mén zmnit, ovsem
je nutné pocítat s tím, ze si úpravy krom znacného nasazení
vyzádají i urcité náklady. Pro ideální zahradu se osvdcilo mírné
zvlnní s pirozenou dynamikou a zajímavými efekty. Pokud
jsme v beznadjné rovin, lze prohlubn a vyvýseniny umle
vytvoit, ovsem efektu plasticity je mozné dosáhnout i s pomocí
víceúrovové výsadby. Výsledek podtrhne rovnz stídání
povrch (trávník, strk, oblázky, skalky, mulcovací kra...).
Výhrou vsak není ani pílis svazitý ci výrazn clenitý terén. Prudsí
svahy nejspís budou potebovat zmírnní a úpravu, aby vsechny
zahradní partie byly snadno pístupné a upravovatelné. Cemu
je nutné se podídit, jsou pdní podmínky dané pro konkrétní
lokalitu, jez výrazn ovlivní výbr pstovaných uzitkových
i okrasných rostlin. Nejde pitom pouze o míru kyselosti
nebo zásaditosti (vtsin rozlohy ,,ceské kotliny" vévodí velmi
univerzální neutrální nebo mírn kyselá pda), ale také o hutnost
zeminy (lehká píscitá, nebo tzká jílovitá, jiz je casto nutné
odvodnit). Dalsím urcující prvkem je samozejm místní klima.
Deviny okrasné i ovocné
Dávají zahrad tvá, poskytují jí stín, podílejí se na vytvoení
klidného zázemí a soukromí. Ped jejich výsadnou je vsak nutné si