background image
104 | Stavba
Stavební materiály na bázi asfaltu znali a pouzívali uz staí
Egypané, ekové i ímané, sindele dnes patí k nejcastji
pouzívaným stesním krytinám na svt. Bodují nejen uz
zmínnou odolností vci extrémním teplotám, ale také
cenovou dostupností, snadností pokládky, variabilitou,
vzhledem, izolacními schopnostmi a kvalitou. Oceuje se na
nich rovnz jejich nízká hmotnost (10 kg/m˛), díky níz se hodí
k aplikaci jak na novostavby, tak zejména pi rekonstrukcích
starsích stech, jejichz krovy a nosné zdi chrání ped vysokou
zátzí. Vsechny pozitivní vlastnosti lze samozejm pipsat
Poradí si s extrémními klimatickými podmínkami,
a to nejen za polárním kruhem, ale také v sub-
tropických a tropických pásmech Afriky a Jizní
Ameriky. K nám se tato stesní krytina zvaná
kanadské (bitumenové) sindele dostala zacát-
kem 90. let.
Kanada
na ceské stese