background image
Projekt X-LOFT nabízí nízkoenerge-
tické a designové bydlení za rozumnou
cenu. Jako první a zatím jediný rezi-
dencní projekt v Ceské republice zís-
kal stíbrný certifi kát SBToolCZ, který
hodnotí kvalitu stavby z hlediska udrzi-
telné výstavby.
První etapa jeho výstavby byla dokon-
cena na konci roku 2011 a vsechny byty
v této etap jsou jiz prodané. Dokon-
cení druhé etapy je plánováno na pod-
zim roku 2012.
Lokalita
Unikátní rezidencní projekt X-LOFT se na-
chází v klidné lokalit pvodní zástavby
cinzovních dom v Libni. Jen 300 metr
jej dlí od stanice tramvaje, metra trasy B
a také cyklostezky. Projekt X-LOFT nabízí
díky svému umístní komplexní obcan-
skou vybavenost, siroké moznosti spor-
tovního vyzití a snadnou dopravní do-
stupnost (tramvaj, metro). V docházkové
vzdálenosti jsou golfová a tenisová hist,
squash a mnoho dalsích sportovis. Pro
milovníky pírody je zde cyklostezka, park
a eka.
Koncepce projektu
X-LOFT je projektem nízkoenergetického
a designového bydlení lo ového typu.
Dlezitou soucástí fi lozofi e projektu je
ekonomický a ekologický provoz domu.
Projekt byl navrzen tak, aby setil nejen
náklady svých obyvatel, ale i pírodu. Za-
teplení fasády, trojitá izolacní skla, solární
panely, rekuperace tepla a retence des-
ové vody zarucí významné snízení pro-
vozních náklad.
Typy byt
Projekt X-LOFT nabízí lofty a byty
s balkony nebo pedzahrádkami ve
velikostech 2 + kk od 45 m
2
do 62 m
2
.
Mimoádnou atmosféru do interi-
éru loft pinásí jejich nadstandardní
výska. Prakticky
celá jedna stna
bytu je prosklená.
Dynamiku pro-
storu dodává mo-
derní kovové scho-
dist. Luxusní
podlahy, mo-
derní schodist,
kvalitní povrchy,
hladké sádrové
strky, spickové
dvee vcetn ob-
lozkových zárubní
a znackové zai-
zovací pedmty
jsou soucástí stan-
dardu, který je jiz zahrnut v cen
bytu.
Ceny byt
Ceny byt se pohybují v závislosti na po-
loze bytu v objektu od 57 000 Kc.
Ke kazdému bytu je mozné dokoupit ga-
rázového stání za 340 000 Kc a sklepní
kóji za 29 000 Kc.
Platební podmínky
Rezervacní poplatek 100 000 Kc pi pod-
pisu rezervacní smlouvy.
Dalsí splátky na vázaný úcet, a to:
15 % z kupní ceny pi podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouv,
doplatek az po kolaudaci budovy.
Díky takto nastaveným platebním pod-
mínkám nejsou klienti nuceni cerpat hy-
potéku po dobu výstavby, ale teprve
v okamziku jejího dokoncení.
X-LOFT
Praha 8-Libe,
ulice U Libeského pivovaru
46 | Praha 8 | Projekty
Cena bytu vc. DPH:
od 57 000 Kc/m
2
Termín dokoncení výstavby:
podzim 2012
INVESTOR: Design Development, s. r. o., Cermákova 7, 120 00 Praha 2, www.design-development.cz
PRODEJCE: X-LOFT II s. r. o., Cermákova 7, 120 00 Praha 2
tel.: +420 227 085 085, mail: info@x-lo .cz, www.x-lo .cz
X-LOFT ­ nízkoenergetické a designové bydlení za rozumnou cenu
K dispozici je jest 75 volných byt 2 + kk