background image
Technologie
ThermoFrame
pro lepsí tepelnou izolaci
Umlohmotná
patka zárubn
RollMatic s technikou
tazné pruziny
Automatické uzamknutí
vrat v kolejnici pohonu
Integrované dvee bez prahu
Evropská jednicka v oboru garázových
vrat nabízí cetné inovace, které jinak
nikdo nemá: vrata RollMatic s technikou
tazné pruziny, nekorodující patku
zárubn, integrované dvee bez vysokého
prahu a automatické zajistní vrat. Tak
mnoho inteligentních detail dovedou
zákazníci ocenit. To se i vám vyplatí.
Inovace Hörmann: skutecná
konkurencní výhoda
Jen u firmy Hörmann:
inovace vedoucí
firmy na trhu
Dalsí jubilejní nabídky naleznete na
www.hormann.cz
Poídit si okna a dvee, která zabraují zbytecným tepelným
ztrátám z obytných prostor, je dnes jiz zcela bzné. Majitelé
rodinných dom s garází piléhající k obytné casti by vsak mli
dávat pozor i pi výbru garázových vrat. Náklady na energie
za vytápní totiz závisí i na jejich izolacních schopnostech.
Technologie ThermoFrame od spolecnosti Hörmann, jez práv
vstupuje na trh, mze izolaci jest vylepsit. Tepeln totiz oddlí
napojení zárubn od konstrukce stavby, a tak perusí tepelný
most mezi zárubní garázových vrat a zdivem. ThermoFrame
lze dodatecn namontovat na garázová vrata Hörmann.
Pi bzné montázi garázových vrat se tleso stavby dotýká
pímo konstrukce vrat a mezi nimi se tak tvoí tepelný most.
Speciáln vyvinutý umlohmotný profi l ThermoFrame dokáze
díky dvojitému bitovému tsnní tyto tepelné ztráty podstatn
snízit, a to az o 15 %.
Profi l s dvojitým bitovým tsnním
Chladná garáz piléhající pímo na vytápné obývací
místnosti pedstavuje nezanedbatelný únik tepla. Aby se
pedeslo jest vtsím teplotním ztrátám, je vhodné poídit
dvoustnná garázová vrata s nízkým soucinitelem prostupu
tepla a dále zamezit vzniku tepelného mostu. Dobrým tipem
jsou napíklad dvoustnná sekcní vrata LPU od spolecnosti
Hörmann se soucinitelem prostupu tepla U = 1,3 W/m˛K.
Jejich vratové kídlo se skládá ze 42 mm tlustých sendvicových
sekcí, jez jsou tvoeny plástm z pozinkované oceli a vnitní
výplní z bezfreonové polyuretanové pny. Ctystranná
elastická tsnní a podlahové tsnní spolehliv chrání proti
povtrnostním vlivm. Izolacní vlastnosti zvysuje také tsnní
mezi jednotlivými vratovými clánky.
Po zabudování profi lu ThermoFrame se u vrat LPU soucinitel
prostupu tepla jest snízí a pohybuje se tak pod 1,1 W/m
2
K.
Krom dvojitého bitového tsnní minimalizují únik tepla
i doplková tsnní na obou stranách a v horní cásti vrat, navíc
se technologie vyznacuje jednoduchou montází soucasn
se zárubní. ThermoFrame lze dodatecn namontovat i ke
stávajícím garázovým a prmyslovým vratm znacky Hörmann.
Více informací naleznete na
www.hormann.cz
.