background image
Spolecnost Maron, která se na ceském trhu jiz po 20 let spe-
cializuje na zaluzie a zastínní, vám pinásí unikátní esení,
pi kterém jiz nebudete muset hledat kompromisy: luxusní
italský systém Pratic, který zahýbe vasim svtem ­ stisknu-
tím jednoho tlacítka vám umozní otevít ci zavít pohyblivou
stechu pergoly podle aktuálního pocasí ci vasí nálady. Série
spickových pohyblivých pergol Pratic nabízí hned nkolik
variant esení, vzdy vám vsak dávají moznost promnit vasi
terasu ve výjimecný prostor. Poskytují dokonalou ochranu
jak ped sluncem, tak ped destm i velmi silným vtrem.
Pokud navíc doplníte celní a bocní stny pergol o speciální
rolety Windy, budete moci celý prostor kompletn uzavít
a vytvoit bhem chvilky tém zimní zahradu.
Pergoly Practic mají vlastní devnou ci kovovou konstrukci,
díky níz jsou maximáln odolné a stabilní a je mozné je po-
uzívat celorocn za jakéhokoli pocasí. Vse lze ovládat kom-
fortn pomocí elektromotoru, který je mozné napojit na dál-
kové ovládání ci ídící automatiku. Svj oblíbený prostor tak
budete moci promnit, aniz byste vstali od kávy.
Díky pohyblivým pergolám promníte vasi terasu ci zahrad-
ní posezení v místo, ze kterého bude mít maximální radost
a uzitek bez ohledu na rozmary pocasí.
Pokud máte u svého bytu ci domu terasu nebo zahradní pose-
zení, pak jist zvazujete poízení njakého zastesení. Ideáln
s cílem mít moznost si kdykoli vychutnávat slunecní paprsky
a zárove být v pípad poteby chránni ped destm. Vyza-
dujete vysokou kvalitu a dáváte pednost exkluzivním esením?
Pak tedy zapomete na klasické výsuvné markýzy ci slunecní-
ky, které vás sice ochrání ped letním zárem, ne vsak proti desti
a vtru, i na bzn nabízené pergoly s pevnou stechou, které
vám pro zmnu nedovolí otevít pi krásném pocasí terasu slunci
a výhledu na oblohu. Vy si svou terasu pece chcete uzívat za ja-
kéhokoliv pocasí, mít z ní jedinecný prostor vasich sn!
Pergoly,
které (za)hýbou
vasím svtem
Maron_I_210x297.indd 1
3/13/12 1:25:43 PM