background image
100 | Stavba
Umlecké centrum Sao Paulo, ateliér Triptygue
Hypercubus, ateliér WG3, foto: Karin Lernbeis
hlavní cenu francouzsko-brazilský ateliér Triptyque. Hybridní
systém pojmenovaný Harmonia 57 zase kombinuje zelení
osázený beton se zavlazovacím a rozprasovacím systémem,
ovlivujícím pízniv klima uvnit budovy i v dob vysokých
srázek, teplot i vlhkosti. Porota soutze ocenila mnozství
dalsích kreativních a inovativních prvk, podobn jako
humor a nadhled, s nímz byla budova provedena: k nim patí
kupíkladu plán postupného ,,zarstání" objektu.
Ti rzné smry tzv. zelené architektury se prezentovaly v rámci
výstavního projektu Green Architecture II: výstava Form & Energy
pedstavila sedm desítek vzorových setrných staveb v Rakousku,
kde návstvníky mohlo pekvapit, v jakých souvislostech
a u jakých typ staveb lze prvky zelené architektury vyuzít;
sekce Wooden Boxes nápaditým zpsobem konfrontuje pístup
fi nských a rakouských architekt k víkendovým domm; tetí cást
seznamuje s výsledky prestizní mezinárodn sledované soutze
Zumtobel Group Award 2010, ve které se oceují realizace a
projekty posunující udrzitelnost v architektue a upozoruje se
na nejúspsnjsí koncepty udrzitelného pístupu v architektue.
Krom vítzných projekt byly k vidní i dalsí nadmíru zajímavé
realizace, jako nap. rozlehlá spektakulární Akademie vd
v Kalifornii od Renza Piana nebo konverze staré zeleznicní dráhy
na zahradní, odpocinkovou a vyhlídkovou promenádu vedoucí nad
New Yorkem navrzenou ateliérem James Corner Field Operations.