background image
166 | Interiér
Najít v byt nebo dom místo pro samostatnou satnu je skvlým
esením. Stací malá místnost s dobrým osvtlením, opatená
rozmrným zrcadlem, nejlépe blízko koupelny a loznice. Nkdy je
taková satna pímo soucástí loznice, oddlená bu lehkou píckou
a posuvnými dvemi, nebo jiným paravánem, napíklad textilním
závsem, roletou, zaluzií atd. Je nutné, aby oblecení bylo pro
kazdého clena domácnosti v dostupném prostoru.
Satní systémy
Jestlize není mozné satn vyhradit samostatný prostor, montované
komponenty se dají postavit v podstat kdekoli ­ jen je teba
nezapomínat, ze i taková satna by mla být hygienicky cistou cástí
Oblecení zabere spoustu místa. Krom toho,
co nosíme a stídáme, musíme uskladnit
i oblecení, pro které práv nemáme vyuzití
­ sezonní svrsky a osacení, oblecení pro
výjimecné a jiné pílezitosti atd. A je velice
dlezité, aby bylo dobe ulozené ­ provtrané,
zavsené a v suchu. Jen tak si zachová dobrý
vzhled i funkci a bude vzdy k dispozici.
Úlozné prostory
v byt a rodinném dom