background image
Atraktivní projekt 6 az 7 luxusních ro-
dinných dom vzniká na jednom z po-
sledních volných pozemk v centru
Suchdola, jenz patí mezi jednu z nej-
oblíbenjsích prazských rezidencních
ctvrtí posledních let.
Budoucí rezidenti tu jist ocení jak po-
lohu uprosted klidné vilové ctvrti, tak
také blízkost rozsáhlých zelených ploch
pírodních rezervací, obcanskou vyba-
venost Suchdola a výbornou dostupnost
centra Prahy.
Lokalita
Pozemek pro výstavbu rodinných dom
se nachází u Suchdolské ulice pi vyús-
tní ulice Na Vrchmezí. Nepílis frekven-
tované komunikace vilové ctvrti zajisují
nerusené bydlení a rovnz snadnou do-
stupnost vycházkových tras v soused-
ství Vltavy, a uz jde o Roztocký háj, Ti-
ché údolí, nebo Dolní Sárku. Sotva 50 m
od lokality se nachází zastávka autobus
MHD c. 107 a 147, se kterými se do de-
seti minut dopravíte ke stanici metra
trasy A Dejvická. Autem se dostanete
do centra msta uz za 20 minut, k letisti
v Ruzyni uz za 15 minut.
V okruhu do 500 m najdete veskerou
potebnou obcanskou vybavenost. K ak-
tivní relaxaci je mozné vyuzít sluzeb ne-
dalekého sportcentra Ceské zemdlské
univerzity.
Koncepce projektu
Komplex 7 rodinných dom tvoí jedna
ada tí dom a dva dvojdomy, které
jsou vsechny navrzeny jako dvoupo-
dlazní, nepodsklepené stavby s plochou
stechou. V pípad zájmu je mozné
dvojdm E1 a E2 scelit do jedné stavby
exkluzivní rezidencní vily E3.
Typy dom
Vsechny domy mají obdobné dispo-
zice 5 + kk esené na rzn velké plose
(156,2 m
2
az 199,3 m
2
). Scelený dm
E3 je esen na plose 313,9 m
2
jako
dm 7 + kk. V pízemí ostatních dom
je umístna garáz, vstupní hala s míst-
ností WC, komora ci sklad, dále obý-
vací pokoj s kuchyským koutem
a výstupem na terasu pod pergolou
a zahradu. Horní patro tvoí 4 pokoje
( jeden jako pracovna), dv koupelny
( jedna u rodicovské loznice) a ko-
mora.
Ceny dom
Ceny nabízených dom se v závislosti
na velikosti pozemku (245 az 478 m
2
)
pohybují od 8 710 300 Kc vc. DPH.
Domy jsou pipraveny bez podlah, kou-
pelen, instalací (elektina pouze k jis-
ticm, plyn k místu budoucího kotle),
bez fi nálních omítek a maleb, coz zna-
mená, ze klient si tak mze dohotovit
dm podle vlastního pání nebo za po-
moci investora.
Standardní vybavení
a platební podmínky
Aktuální informace na vyzádání
u prodejce.
RODINNÉ DOMY SUCHDOLSKÁ
Praha 6-Suchdol,
ulice Suchdolská a Na Vrchmezí
www.novebydleni.cz | 41
INVESTOR: PLANORB s. r. o.
VÝHRADNÍ PRODEJCE: SOLO PRAHA spol. s r. o., Ceskoslovenské armády 34, Praha 6
tel.: +420 603 164 996, e-mail: solo@solo-praha.cz, www.suchdolska.cz
Cena dom s pozemkem
vc. DPH:
od 8 710 300 Kc
Termín dokoncení výstavby:
jaro 2012
Projekt Suchdolská tvoí 6 az 7 luxusních rodinných dom
Exkluzivní rezidencní vila E3 vzniká
scelením dom E2 a E3