background image
168 | Interiér
domu a mla by zde být zajistna urcitá intimita. Pokud se vám do
satny vejde alespo malé kesílko, bude taková satna úpln ideální.
Satní úlozný systém se skládá z konstrukce vyrobené z nerezových
profi l, hliníku nebo tvrzeného plastu. Spoje jsou nejcastji
sroubované nebo se jedná o jednoduchý rozebíratelný
konstrukcní spoj. Díly bývají upevnné bu mezi podlahu a strop,
nebo, pokud není strop pevný, do podlahy a stny. Tyto moduly
mají velkou výhodu v tom, ze je mozné je sestavit pesn podle
poteby a je snadné je casem pestavovat podle aktuální situace
nebo dalsí cásti systému pidat. Na takto vytvoenou nosnou
konstrukci se dále pipevují moduly pro speciální pouzití (drzáky
kalhot, kravat, ...) nebo se na ni montují výsuvné kose ci police pro
úlozné krabice. Vyrábí se i dalsí komponenty, které se systémem
tvarov i vzhledov ladí, ale nejsou pímo na nosné koste
namontované. Jsou to posuvné rastry a police, casto na koleckách.
Kontejnery, zásuvky a boxy
Mezi nejcastjsí komponenty satních systém patí devné
nebo plastové kontejnery a zásuvky s prosklenými a plnými
cely pipevnné korpusem ke konstrukci nebo jsou opatené
vlastními kolecky. Ideální je, kdyz jsou zásuvky esené jako
plnovýsuvy ­ máte dokonalý pehled o obsahu a snadno
dosáhnete i na ty nejhloubji umístné pedmty. Plastové
boxy jsou oblíbené pro svoji variabilitu a pomrn nízkou cenu.