background image
112 | Stavba
Více nez dv desítky stavebních
novinek a inovací roku 2011 se
hodnotilo na základ dodaných
soutzních dokumentací a vzork.
Odborná porota posuzovala jejich
technické parametry, uzivatelský
a ekonomický pínos, originalitu
esení, ekologickou setrnost, ale
také, kdyz neslo o zabudované
výrobky, vzhled, provedení
a design.
Do nasí pehlídky jsme vybrali
takové ocenné novinky a inovace,
které se uplatní pi realizaci
novostaveb bytových a rodinných
dom i pi jejich opravách
a rekonstrukcích a jsou pínosem
pro nase stavebnictví. Více na
www.stavebnivyrobekroku.cz
(kes), Foto: archiv fi rem
Stavební výrobek
technologie roku
Dekorativní GraniSol
Bronzová cena
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
GraniSol je unikátní systém provádní kompaktních
dekorativních betonových ploch s vymývaným
povrchem a vysokou uzitnou hodnotou. Svým
atraktivním vzhledem jako beton nepsobí, ale
zachovává si vsechny jeho uzitné vlastnosti a pozitiva.
Nevyzaduje nárocnou a nákladnou pípravu
podkladu, je celistvý, beze spár, má vysokou únosnost,
nezarstá vegetací a výborn odolává klimatickým
vlivm. GraniSol lze probarvovat, snadno a efektn
kombinovat s jinými materiály; tím dává realizovaným
plochám znacnou variabilitu pi estetickém
zakomponování do okolního prostedí.
Dílce GERFLOR Creation Clic Systém
Cestné uznání
STEP STYLE, spol. s r.o.
Zátzové podlahové vinylové dílce GERFLOR Creation Clic Systém se
vyznacují snadnou pokládkou bez lepení (pouze za pomoci plastové
palice) a mozností rychlé výmny dílc. Oproti bzným vinylovým
dílcm má Creation Clic silnou rubovou vrstvu z recyklovaného vinylu
a speciální click zámek. K pednostem patí rozmrová stálost, dlouhá
zivotnost a odolnost i pi velmi vysoké zátzi, zajímavý je i design
s vrohodnými dekory deva.