Polozapuštěný balkon představuje kombinaci balkonové konzoly a lodžie. Lodžie je chráněný prostor otevřený zpředu, případně i  ze strany, nevystupující před líc budovy jako balkon, ale zasunutý dovnitř. Zapuštěná lodžie má obvodový plášť posunutý výrazně za líc průčelí do interiéru budovy, polozapuštěná lodžie je v podstatě plošná konstrukce zčásti vyložená před líc průčelí budovy a zčásti osazená na příčné nosné stěny; předsazenou lodžii tvoří stropní konstrukce podepřená nosnými stěnami, které jsou předsazené před lícem průčelí budovy. Velikost vyložení balkonu (pavlače, hloubka lodžie) závisí na způsobu jejich využívání. Minimální vyložení s ohledem na jejich efektivní využití doporučujeme 900 mm, běžná hloubka je 1200 mm. Bude-li balkon (lodžie) využíván k obývání či rekreaci (stolování, odpočinek), mělo by být vyložení větší, minimálně 1500 mm. V těchto případech je třeba posoudit zastínění nižšího podlaží balkonovou konstrukcí. Požadavky na zábradlí a kotvení Architektonické požadavky ovlivňují vzhled balkonů i celé budovy a mají podstatný vliv na jejich užívání. Statické požadavky (nosná konstrukce zábradlí, jeho kotvení, výplň) vyžadují, aby zábradlí bylo správně nadimenzované vzhledem k možnému zatížení. V případě plného (betonového) zábradlí plní nosná konstrukce i funkci výplně zábradlí. Základní způsoby kotvení nosných konstrukcí zábradlí jsou: shora do balkonové desky, do čela balkonové desky, zespodu 146  |  Stavba