Temperované podlahy Systémy sálavého plošného vytápění umožňují rovnoměrné horizontální a vertikální vyzařování tepla do místnosti. Rozdíly teplot ve výšce hlavy a nohou, mezi venkovní a vnitřní stěnou jsou přitom tak nízké, že je téměř nepostřehnete. Výsledkem je ideální teplotní profil v celé místnosti. U podlahového topení zpravidla stačí nižší teplota místnosti k dosažení optimálního pocitu tepelné pohody, teplo se přenáší rovnoměrně přes celou plochu podlahy. Sálavé teplo, které člověk vnímá jako mnohem příjemnější než teplo vyzařované topnými tělesy, navíc umožňuje navolit nižší teplotu v místnosti. To přináší úsporu energií. Snížení teploty v místnosti o 2°C (např. na 20°C místo 22 °C) znamená úsporu energie kolem 10 až 12 % za rok. Pomocí systému plošného vytápění Fonterra Reno lze například modernizaci či renovaci provést jednoduše, čistě a přitom rychle. Stále však existuje vůči tomuto způsobu vytápění jistá nedůvěra. Klasická topná tělesa vyžadují teplotu vody na vstupu 70 °C. V porovnání s tím pracuje podlahové topení při stejném komfortu bydlení s teplotami přívodu pouze 35°C. Dá se tak ušetřit až 20 % primární energie při dosažení optimálního pocitu tepelné pohody. Více na www.viega.cz. Vytápění na LPG – zkapalněný plyn Zkapalněný plyn pro vytápění ze zásobníku představuje moderní, pohodlnou a ekologickou variantu realizace dodávek tepelné energie pro rodinné domy. Jde o vhodnou a ekonomicky výhodnou alternativu zejména pro místa, kam není možné zavést zemní plyn. Instalace zařízení na zkapalněný plyn - zásobníků, v nichž je plyn dodáván - je zcela bez komplikací a z hlediska nákladů je podstatně výhodnější než instalace jiných vytápěcích zařízení. Jde o čistý a bezpečný zdroj energie. Vysoká výhřevnost a nízká počáteční investice ušetří domácnosti až 20 % nákladů, vytápění na LPG je v mnoha případech dokonce výhodnější než tepelné čerpadlo s vyšší počáteční investicí. Zkapalněný plyn je uložen nejčastěji v podzemním zásobníku umístěném v blízkosti domu. Při odběru je převeden zpět do plynného skupenství a potrubím veden do budovy, kde je pak využíván na vytápění, ohřev vody nebo při vaření. Množství plynu v zásobníku si každý spotřebitel kontroluje sám, jeho doplnění provádí profesionální firmy. Více na www.flaga.cz. Nové quartzové topidlo Na trhu se objevila lokální topidla, jejichž základem je revoluční technologická novinka – tepelné zářiče s elektricky žhaveným wolframovým vláknem v trubici z pozlaceného křemenného skla. Mají stejný tepelný efekt na ozářené předměty, jako sluneční paprsky. Oproti propan-butanovým zářičům mají minimálně o třetinu nižší provozní náklady, navíc poskytovanou tepelnou pohodu neovlivňuje průvan ani velikost či výška prostoru, kde jsou instalovány. Tepelný zdroj (teplota až 2 600°C) dosáhne plného výkonu téměř okamžitě po zapnutí. Quartzové topidlo neohřívá vzduch, ale pouze předměty nebo osoby nacházející se v prostoru sálání, od nich se druhotně ohřívá vzduch, proto není třeba předtápět prostor. Vzhledem k bodovému charakteru záření je tepelná pohoda přesně směrována a nevytápí se zbytečně prázdné prostory. Luxusní elektrické sálavé topné těleso HEATSTRIP (www.salace.cz., foto: Řídicí systémy), které lze ovládat dálkově, se hodí na použití pro venkovní terasy, balkony, bazény a zimní zahrady. 122  |  Stavba