Proč vytápět elektřinou Uvažuje-li někdo v současné době o stavbě rodinného domu, zcela jistě počítá s tím, že se dům bude pohybovat v energetické třídě B, na pomezí A/B, nebo dokonce v třídě A podle PENB (průkaz energetické náročnosti budov). Jednoduše řečeno, půjde minimálně o dům s nižšími tepelnými ztrátami, nebo o nízkoenergetický dům, případně o pasivní dům. Objekt s horšími tepelně technickými vlastnostmi již dnes asi nikdo neplánuje. Obecně lze říci, že čím lépe je objekt zateplen, tím nižší jsou náklady na vytápění a menší roli hraje cena nakupovaných energií. Je elektřina skutečně drahá? Cena elektrického vytápění je jedním z  nejkontroverznějších témat v  oblasti vytápění. V nejrůznějších publikacích se pravidelně objevují srovnávací parametry a ceny jednotlivých topných médií. Ani zde nebudou chybět základní charakteristiky elektrického vytápění a ostatních systémů. RD 98m2 s tepelnými ztrátami objektu 5,4kW a uvažovaným topným výkonem 7,0kW. VARIANTY ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ podlahové topení vodní Reflex 99 údržba, servis a revize za 30let* provozní náklady za 30let celkem za 30 let radiátory Radik údržba, servis a revize za 30let* provozní náklady za 30let celkem za 30 let podlahové topení kabely EKOHEAT údržba, servis a revize za 30let* provozní náklady za 30let celkem za 30 let pořizovací náklady pro variantu 1 a 2 obsahují :plynovou přípojku,komín, kotel,montáž rozvodů,veškerý materiál pořizovací náklady pro variantu 3 a 4 obsahují : tep. čerpadlo,montáž rozvodů,veškerý materiál,vrty pořizovací náklady pro variantu 5 obsahují: topné kabely,rozvaděč,montáž rozvodů,veškerý materiál *údržba servis a revize obsahuje: předpokládanou životnost zdroje a regulace,revize kotle,komína,revize elektro Životnost ( bez nutnosti servisu či výměny dílů ) pro variantu systému 1-4 odhadnuta na 15 let Provozní náklady obsahují: náklady na spotřebu energií za 30 let – při současných cenách energií ! varianta 1 kotel kondenzační 138 040 267 078 733 920 1 139 038 147 040 254 000 807 345 1 183 074 varianta 2 kotel plynový 112 040 244 000 733 920 1 089 960 121 729 235 000 807 345 1 189 385 varianta 3 Tep.čerpadlo vzd/voda 308 040 477 078 514 800 1 299 918 317 730 464 000 566 280 1 348 010 varianta 4 Tep.čerpadlo zem/voda 418 040 347 078 514 800 1 279 918 427 730 334 000 566 280 1 328 010 76 226 42 460 831 910 950 596 varianta 5 elektřina Z  uvedené tabulky jasně vyplývá, že pořizovací náklady na elektrické vytápění topnými kabely jsou bezkonkurenčně nejnižší v  porovnání s dalšími uvedenými systémy vytápění. Při kalkulaci pořizovacích nákladů je totiž nutné vzít v úvahu nejen náklady na vybudování vlastního topného systému, ale v případě plynu i náklady na vybudování plynové přípojky. V případě tepelného čerpadla zem/voda je nutné navíc připočíst náklady na zemní vrty, nebo náklady na vybudování meandru pro položení hadic. Tyto náklady pořízení topného systému výrazně prodražují. Uvažovat je třeba i s životností jednotlivých komponentů topných systémů (životnost kotle, nebo tepelného čerpadla – jejich údržba, servis, náklady na revize, apod.) V případě elektrického podlahového vytápění topnými kabely toto odpadá. Elektrickou přípojku musíte zřídit tak jako tak a další stavební práce již nejsou potřeba. Ceny energií stoupají a klesají podle poptávky a dostupnosti. Plyn je do České republiky z převážné většiny dovážen, ale elektrické energie dokážeme vyrábět s vysokou účinností dostatek. Ostatní zdroje jako uhlí, dřevo, případně pelety je poměrně složité dopravovat a skladovat. Zároveň spalování těchto surovin není ekologické. Při rozhodování čím vytápět váš dům je důležité nenechat se unést dnes populárním internetem ( internetový stavitel) nebo médii a dát na „selský rozum“. Vzít kalkulačku a začít počítat vše, co může ovlivnit celkovou cenu, tj. cena topného systému, provozní náklady a životnost. Často také můžete narazit na zajímavé akce nebo slevy jako například na zboží zn. EKOHEAT od firmy EKOTERM. (regulace pro podlahové vytápění EKOHEAT – 50%). 160  |  Prezentace