tloušťky masivní dřevěné vrstvy i vícekrát. Hlavní výhodou továrně lakovaných podlah je velmi kvalitní povrchová úprava, dosažená několikanásobným lakováním (až 6 vrstev laku) a zejména vytvrzováním pomocí UV záření. Podobnou technologií jako lakované podlahy jsou vyráběny také podlahy s povrchovou úpravou voskem a  olejem. Olejovaný povrch má tu výhodu, že lze opravit lokální poškození. Rýhy na lakovaném povrchu lokálně odstranit nelze, podlaha se musí celoplošně zbrousit a přelakovat. Jako první pomoc pro menší šrámy v laku se dá použít opět voskový přípravek, který rýhu vyčistí a překryje ochrannou vrstvičkou. Vícevrstvá dřevěná podlaha se dobře uplatní v obytných místnostech i kancelářích. Je však třeba chovat se k ní ohleduplně, chceme-li, aby nám sloužila 156  |  Interiér