t e p l o t á c h . P ř i v ý ro b ě v í c e v rs t v é dřevěné podlahy se spotřebuje daleko méně ušlechtilého dřeva než na podlahy masivní. Celková tloušťka třívrstvého p o dlahového dílce je zpravidla 15 až 25 mm. Jako plovoucí se pokládají hlavně vícevrstvé dřevěné podlahy vyráběné v tloušťkách zhruba 15  mm. Dvouvrstvé podlahové dílce připomínají tvarem klasické vlysy, ale jsou zpravidla rozměrově větší. Dodávají se obvykle s povrchovou úpravou a při pokládce se celoplošně lepí na podklad. Podle vzhledu povrchu lze vícevrstvou podlahu rozdělit do čtyř cenových tříd: jednolitý barevně vyvážený povrch představuje nejdražší třídu, přítomnost barevných nepravidelností, běli apod. řadí podlahu do nižších tříd. Cena 152  |  Interiér