proti onyxové příčce a proti jídelně lze spustit až k podlaze. Registry v  podlaze podél prosklené stěny zamezují orosení skel. Ochranu proti slunci zajišťují plátěné markýzy. Návrat k originálnímu stavu V  letech 2010-2012 proběhla druhá památková obnova a r e s t a u r a c e v i l y. P r o j e k t z p r a c o v a l o s d r u ž e n í t ř í architektonických ateliérů: Omnia projekt, Archteam a RAW. K  hlavním podkladům patřily přesné zaměření stavby, stavebně historický průzkum a restaurátorské průzkumy. Památková ochrana se týkala nejen stavebních konstrukcí, ale také inženýrských sítí, technického vybavení a zahrady. Čeští i zahraniční odborníci vypracovali speciální metodiku a technologické postupy v jednotlivých restaurátorských, stavebních i technických profesích. Některé prvky byly zhotoveny podle původních receptur, které se dnes už nepoužívají nebo prošly zásadní technologickou inovací. Původní obklady a zařizovací předměty byly odstraněny při první obnově stavby v osmdesátých letech 20. století a nahradily je běžné typové výrobky. Společnost LASSELSBERGER, 110  |  Stavba