Ploty a jejich podoba Základním účelem plotu je vymezení pozemku a   zajištění jeho ochrany a reprezentace. Od toho se odvíjí výběr technického a výtvarného řešení plotu. Každý jeho druh a typ má svůj určitý charakter, jenž se projevuje působením na obě strany – vně i dovnitř, které nemusí být rovnocenné. Ze dvou rozměrů, délky a výšky, jež oplocení charakterizují, má výška rozhodující vliv na celkové působení plotu. Ploty lze podle použitých prvků rozdělit do skupin, které jsou jasně definovány: - pevné svislé nosné prvky (sloupky) s pružnou, či pevnou výplní, – pevné svislé nosné prvky (sloupky) s podezdívkou s pružnou či pevnou průhlednou nebo neprůhlednou výplní, a celoplošná pevná skládaná nebo litá konstrukce stěny, případně s vloženými průhlednými nebo neprůhlednými poli. Zvláštním typem je živý plot, pěstovaný z vhodných dřevin a zahradnicky upravovaný. Dojem živého plotu lze rovněž docílit obrostem plotu z drátěného pletiva popínavými rostlinami. 126  |  Stavba