MartAkustik – program na výpočet útlumů tlumičů hluku společnosti Mart s.r.o. S oučasná neutěšená situace v oblasti návrhů tlumičů hluku vedla k úzké spolupráci dvou špičkových subjektů v oblasti vzduchotechniky a vzdělávání. Přední výrobce vzduchotechnického potrubí společnost Mart s.r.o. s Ústavem technických zařízení budov, Fakulty stavební, VUT a nařízením vlády). Software byl vytvořen společností Mart s.r.o. ve spolupráci s VUT v Brně, Fakultou stavební, Ústavem technických zařízení budov. Program je přístupný pro širokou veřejnost přes webové stránky společnosti Mart s.r.o. – www.mart.cz/martakustik a je zcela volně přístupný. MARTAKUSTIK  O CO VLASTNĚ JDE? Základem programu je matematicko-fyzikální výpočet útlumu hluku pro konkrétní typ a geometrii tlumiče. Při výpočtu jsou využívány výrobcem Mart s.r.o. používané pohltivé materiály s konkrétními fyzikálními vlastnostmi. Validace výpočtů útlumu hluku byla experimentálně ověřována na měřící trati sestavené pro tento speciální účel v laboratoři. „Spolupráci s VUT v Brně si velmi vážíme. Tímto softwarem však naše silná koalice nekončí, naopak se bude rozšiřovat. Máme v plánu udělat sérii odborných školení a mnoho dalších zajímavých projektů,“ poodkrývá další projekty vedoucí obchodního oddělení společnosti Mart s.r.o., Ing. Ondřej Mach. VÍCE INFORMACÍ SE O SPOLEČNOSTI DOZVÍTE NA WWW.MART.CZ. v Brně se dohodly na vzájemné spolupráci a vytvoření jedinečného sofistikovaného řešení pro projektanty, odbornou i laickou veřejnost – software na měření útlumů tlumičů hluku – MartAkustik. Tento software slouží pro komplexní návrh tlumičů hluku osazovaných do potrubních rozvodů vzduchotechnických systémů a pro výpočet hodnoty součtové hladiny akustického tlaku v místě posluchače (hodnoty jsou porovnávány s hygienickými limity www.novebydleni.cz  |  147