Balkony a lodžie Způsob, jakým tyto konstrukce prostupují obvodovým pláštěm budov, výrazně ovlivňuje tepelně-technické vlastnosti objektu. Z uvedeného důvodu u těchto konstrukcí není možné oddělit architektonický návrh od konstrukčního nebo nevzít v úvahu posouzení odolnosti a dlouhodobé ochrany před působením korozivních vlivů. Vzhledem k tomu, že jsou balkony i lodžie téměř nepřetržitě vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům, objevují se na nich postupem času funkční chyby a poruchy. Nejčastějšími poruchami jsou poruchy hydroizolace, koroze zábradlí a oplechování a v neposlední řadě i poruchy statické funkce nosných konstrukcí způsobené vlivem dešťové vody zatékající nebo prosakující přes porušenou nebo chybějící hydroizolační vrstvu. Vzhledem k tomu, že základní pojmy a členění těchto konstrukcí se často neinterpretují správně, je zde třeba uvést jejich základní charakteristiku. Druhy a typy balkonů a lodžií Balkon je horizontální nosná plošná konstrukce vystupující před líc obvodového pláště budovy, opatřená zábradlím, která 142  |  Stavba